PORADNIA NEUROLOGICZNA

Pacjentów, którzy zostali skierowani na badania neurologiczne, zapraszamy na konsultację do Poradni przy Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi – Centrum Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu, Oddział Udarowy z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną/Oddział Neurologiczny przy ul. Pabianickiej 62 w Łodzi.

Tel. 42 689 53 61

Konieczne jest posiadanie skierowania do Poradni Pulmonologicznej od jednego z lekarzy:

  •  od lekarza z Oddziału po pobycie w szpitalu
  • od lekarza POZ