Informacje o programie

Projekt STOP-Covid realizowany przez Fundację CARDICA jest to prozdrowotny program prewencji choroby Covid-19 poprzez propagowanie zdrowego stylu życia, a także działalność informacyjna w zakresie programu kompleksowej opieki medycznej realizowanej na rzecz pacjentów po infekcji przez specjalistyczne placówki w Łodzi oraz Zgierzu. 

Celem programu prewencyjnego jest budowanie świadomości ludzi nt. tego jak ważne jest prowadzenie zdrowego stylu życia dla budowania odporności, która jest najważniejsza zarówno w walce z aktualnie panującym wirusem COVID-19, jak i innymi wirusami, infekcjami czy chorobami cywilizacyjnymi. 

Zadanie publiczne – program prozdrowotny STOP-Covid finansowany jest ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Łódzkiego.

Jednocześnie zakres STOP-Covid obejmuje działalność informacyjną w zakresie programu opieki medycznej dla pacjentów, którzy przebyli chorobę wywołaną wirusem COVID-19. 

W ramach opieki medycznej pacjenci odbywają wizytę kontrolną podczas której przeprowadzany jest szczegółowy wywiad lekarski, następnie wyznaczane są odpowiednie badania dodatkowe w przypadku istnienia takiej potrzeby. Wizyty oraz badania odbywają się w ramach NFZ, pacjent nie ponosi żadnych kosztów, zaś wizyty i badania są umawiane w terminach bieżących, bez kolejek i długiego czasu oczekiwania. 

Inicjatorem oraz koordynatorem programu jest dr n.med. Michał Chudzik, adiunkt I Katedry Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, lekarz internista, kardiolog, lekarz medycyny stylu życia z wieloletnim doświadczeniem. 

Poradnie, w których przyjmowani są pacjenci działają przy Szpitalu Zakaźnym im. Wł. Biegańskiego w Łodzi oraz Szpitalu Boruta w Zgierzu. W najbliższym czasie planowane jest uruchomienie kolejnej takiej przychodni w Tomaszowie Mazowieckim. 

We współpracy z Prof. Maciejem Banachem – dyrektorem Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, uruchomione zostały także badania dzieci po COVID-19, które odbywają się w tej placówce medycznej.

Szczegóły dotyczące zapisów znajdują się na odpowiednich podstronach. Zapraszamy Państwa do kontaktu!

Zapraszamy Państwa do śledzenia naszych artykułów dotyczących zdrowego stylu życia, z których z pewnością zaczerpną Państwo rzetelną wiedzę lekarzy, dietetyków, psychologów,  specjalistów medycyny stylu życia na temat tego jak żyć zdrowo i budować odporność, tak ważną w dobie epidemii koronawirusa.

Jednostki współpracujące

I Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

I Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


Centrum Medyczne Boruta w Zgierzu


Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi


Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi


Klinika Pulmonologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


Zadanie publiczne – program prozdrowotny STOP-Covid finansowany jest ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Łódzkiego