Nasz Zespół

dr n. med. MICHAŁ CHUDZIK

Lekarz internista, specjalista kardiolog, obecnie w trakcie specjalizacji z geriatrii. Specjalista medycyny stylu życia i przeciwstarzeniowej. Adiunkt w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Inicjator i kierownik programu STOP-COVID.pl

Od ponad 20 lat zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń rytmu, elektrokardiologią sportową, leczeniem niewydolności serca. Obecnie zajmuje się również wprowadzaniem profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych oraz nadciśnienia tętniczego w ramach medycyny zdrowego stylu życia i medycyny przeciwstarzeniowej. Uczestniczył w wielu kursach i szkoleniach w ośrodkach zagranicznych, ma za sobą wiele wystąpień na polskich i światowych kongresach. Od kilku lat jest powołany jako ekspert do struktur Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

dr n. med. BOŻENA ADAMKIEWICZ

Lekarz, specjalista neurolog.

Ordynator regionalnego Centrum Profilaktyki i leczenia Udarów Mózgu, Oddziału Udarowego z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczna oraz Oddziału Neurologicznego, Konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii.

dr n.med. JOANNA MIŁKOWSKA-DYMANOWSKA

Lekarz, specjalista chorób wewnętrznych i specjalista chorób płuc. Adiunkt Kliniki Pulmonologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Posiada około 20 lat doświadczenia szpitalnego w pracy jako internista i pulmonolog. Ponadto wieloletnie doświadczenie ambulatoryjne w Poradni Chorób Płuc, głównie w diagnostyce i leczeniu  chorób śródmiąższowych oraz POCHP, a od czerwca 2020 z chorymi, którzy przebyli COVID-19. W 2019 obroniony doktorat z zakresu zastosowania telemedycyny w POCHP. Członek Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (PTCHP) oraz Europejskiego Towarzystwa Oddechowego (ERS)

dr hab. n. med. PAULINA WEJNER-MIK

Lekarz, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog i specjalista hipertensjolog.

Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne w pracy jako kardiolog i hipertensjolog w Klinice Kardiologii WSS im Wł. Biegańskiego w Łodzi. Ponadto od maja 2020 prowadzi ambulatoryjną diagnostykę echokardiograficzną u chorych, którzy przebyli COVID-19. Jest członkiem Zarządu Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, wykładowcą na licznych kursach, warsztatach podyplomowych i kursach specjalizacyjnych organizowanych m.in. przez Sekcję Echokardiografii PTK, Polską Szkołę Echokardiografii, Oddział Łódzki PTK i Katedrę Kardiologii UM w Łodzi.

dr n. med. EWA OSZCZYGIEŁ

Lekarz kardiolog. Adiunkt w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. 

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu krążenia. Ponadto w zakresie zainteresowań szczególne miejsce zajmuje profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych oraz nadciśnienia tętniczego w ramach medycyny zdrowego stylu życia i medycyny przeciwstarzeniowej.  Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach w ośrodkach zagranicznych, ma za sobą wystąpienia na polskich i światowych kongresach.

dr n. med. KATARZYNA TOMASZEWSKA

Lekarz, specjalista dermatolog-wenerolog, adiunkt w Zakładzie Psychodermatologii Uniwersytetu.Medycznego w Łodzi.

Zajmuje się chorobami skóry, ich związkiem ze stresem szczególnie w aspekcie chorób ogólnoustrojowych. Jest autorką i współautorką licznych publikacji z zakresu dermatologii i wenerologii oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, European Academy of Dermatology and Venereology, Dermoscopy Society, International Trichoscopy Society.

dr KINGA KUCZYŃSKA

Lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc.

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pracowała w ZOZ Łódź Bałuty i SZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Łodzi. W 2000 rok z myślą o podnoszeniu jakości usług dla pacjentów założyła Poradnię Pulmonologiczną , która obecnie działa w ramach SNZOZ MED. MED Sp. z o. o przy ul. Brzechwy. Dziś poradnia świadczy około 1500 porad miesięcznie. Szczególne zainteresowania – badania spirometryczne, POCHP, choroby śródmiąższowe. Członek Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc i European Respiratory Society.

dr KRYSTIAN BARTCZAK

Lekarz rezydent i asystent Kliniki Pulmonologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, członek Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (PTCHP) oraz Europejskiego Towarzystwa Oddechowego (ERS).
W okresie marzec – lipiec 2020 roku lekarz przekształconego w jednoimienny Szpitala w Zgierzu. Swoje doświadczenie w pracy z pacjentami chorymi na COVID-19 obecnie wykorzystuje kontynuując ambulatoryjną opiekę nad ozdrowieńcami.

mgr. BEATA KOTECKA

Dietetyk, diagnosta medyczny

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oddziału diagnostyki medycznej. Po studiach związana z Katedrą Żywności i Żywienia Akademii Medycznej w Łodzi. Ukończyła również Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu na kierunku dietetyka. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w budowaniu świadomości zdrowego stylu życia jako organizator i realizator projektów marketingowych, i prozdrowotnych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin (w tym z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych). Obecnie zajmuje się promocją zdrowego odżywiania oraz edukacją żywieniową wśród  osób dorosłych i dzieci. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu świadomego odżywiania oraz zdrowego odchudzania. Autorka wykładów i szkoleń z psychologii zdrowia oraz radzenia sobie ze stresem, emocjami i przywracania wewnętrznej równowagi. Jej misją życiową jest podnoszenie jakości życia i zdrowia Polaków w oparciu o połączenie medycyny akademickiej z medycyną stylu życia, w oparciu o wiedzę popartą najnowszymi badaniami naukowymi.

mgr. ANNA TOMASZEWICZ

Psycholog

Absolwentka psychologii o specjalności psychologia kliniczna na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu wielozakresowej pomocy doraźnej i długofalowej osobom w kryzysie, z zespołem stresu pourazowego PTSD, traumy oraz z przemocy psycho-fizycznej, seksualnej. Prowadzi terapie indywidualne i grupowe. Od 17 lat zawodowo zajmuje się pracą z osobami z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, psychosomatycznymi, osobowości, doświadczającymi cierpienia z powodu stresu, depresji, niepokoju, lęku, fobii, nerwic, problemów z pamięcią, poczucia bezradności, samotności. W pracy jako psycholog odnajduje zarówno spełnienie zawodowe, satysfakcję jak i radość z możliwości niesienia pomocy, wsparcia i służenia swoją wiedzą oraz doświadczeniem osobom potrzebującym. W życiu osobistym i zawodowym ceni sobie wartości chrześcijańskie.

dr n. med. mgr. PAWEŁ RASMUS

Psycholog. Kierownik Zakładu Psychologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Specjalista psychologii klinicznej.

Pełni obowiązki psychologa klinicznego w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, Miejskim Centrum medycznym JONSCHER im. dr Karola Jonschera w Łodzi oraz psychologa, peer supportera i instruktora w Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Opublikował ponad 50 publikacji naukowych. Ma za sobą ponad 60 wystąpień na konferencjach. Jest recenzentem w polskich i światowych czasopismach naukowych. Jest członkiem Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu UM w Łodzi.

dr n. o zdrowiu MONIKA BURZYŃSKA

Adiunkt Zakładu Epidemiologii i Biostatystyki Katedry Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej.

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Prelegentka licznych konferencji naukowych, współautorka i recenzentka publikacji poświęconych epidemiologii i zdrowiu publicznemu. Od 2009 roku zawodowo związana z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W chwili obecnej adiunkt w grupie badawczo-dydaktycznej w Zakładzie Epidemiologii i Biostatystyki Katedry Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej. W pracy naukowo-badawczej zajmuje się przede wszystkim problematyką związaną z oceną stanu zdrowia i jakości życia subpopulacji osób starszych, a także wykorzystaniem metod statystycznych w badaniach naukowych.

dr n. o zdrowiu ANNA LIPERT

Adiunkt Zakładu Medycyny Sportowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Specjalista zdrowia publicznego i pedagogiki kultury fizycznej i zdrowotnej.

Najważniejsze obszary działalności zawodowej to zachowania zdrowotne społeczeństwa, szczególnie w zakresie realizowania zaleceń aktywności fizycznej i prawidłowego odżywiania pozwalające na określenie efektywności działań z zakresu promocji zdrowia; charakterystyka aktywności fizycznej wybranych grup społecznych, w tym osób niepełnosprawnych i z nadwaga; wpływ aktywności fizycznej na sprawność fizyczną osób o różnym poziomie aktywności fizycznej; rzetelność wybranych metod oceny aktywności fizycznej stosowanych do oceny poziomu aktywności fizycznej.