REHABILITACJA PO COVID-19 informacje ogólne

Rozpoczynamy pionierski program rehabilitacji u pacjentów po COVID-19 objętych opieką medyczną w ramach Programu STOP-COVID. Obejmuje ona:

  • kwalifikację do rodzaju rehabilitacji z oceną stopnia zmęczenia oraz zaburzeń mikrokrążenia krwi
  • program fizjoterapii (ćwiczenia, pole magnetyczne)
  • terapię mitochondrialną, która jest unikalną metodą poprawy wydolności, redukcji zmęczenia, zmniejszenia mgły mózgowej poprzez terapię powietrzem o różnym stężeniu tlenu
  • naświetlenia światłem niebieskim

Program rehabilitacji prowadzony jest w Centrum Medycznym Szpital Św. Rodziny w Łodzi przy ul. Wigury 19.

Infolinia: 42 254 96 00

Dla pacjentów objętych Programem STOP-COVID, po kwalifikacji przez lekarza, rehabilitacja prowadzona jest w ramach NFZ. Pozostali pacjenci mogą skorzystać z rehabilitacji zgodnie z ofertą.