PORADNIA PULMONOLOGICZNA

Pacjentów, którzy zostali skierowani na badania pulmonologiczne, zapraszamy na konsultacje do placówek:

Poradnia specjalistyczna MEDMED

ul. Brzechwy 7a, Łódź

Tel. 502 335 684, 42 252 82 24


Poradnia Pulmonologiczna dla Dorosłych przy USK Szpital Barlickiego przy ul. Kopcińskiego 22 w Łodzi w każdy czwartek w godzinach 12:00-14.30.

Tel. 42 291 95 95

Podczas zapisów do Poradni przy Szp. Barlickiego należy poinformować rejestrację o tym, że konsultacja związana jest z przebyciem choroby COVID-19.

Konieczne jest posiadanie skierowania do Poradni Pulmonologicznej od jednego z lekarzy:

  •  od lekarza z Oddziału po pobycie w szpitalu
  • od lekarza POZ

Na skierowaniu powinna znajdować się adnotacja: „ Dr Joanna Miłkowska-Dymanowska (podejrzenie choroby śródmiąższowej/włóknienie po COVID)”.

Prosimy o zabranie na wizytę płyty CD z zapisem badania płuc, szczególnie z okresu hospitalizacji.

Zalecamy kontakt z Poradnią w terminie około 1 miesiąca od hospitalizacji u pacjentów z ustępującymi objawami lub wcześniej jeżeli zmiany płucne były duże lub jeżeli pacjent ma kontakt bezpośrednio z Oddziału leczącego COVID-19.

Konsultacja w wyżej wymienionym terminie jest niezbędna dla oceny wskazań do sterydoterapii, ewentualnie hospitalizacji w trybie pilnym. W ramach wizyty ocenione zostaną zmiany w CT z okresu hospitalizacji i zalecone kontrolne badania tomografem komputerowym HRTC, badania czynnościowe płuc. Kolejna wizyta odbywa się po upływie 3 miesięcy.