DIAGNOSTYKA DZIECI

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP) zaprasza na szczegółową diagnostykę dzieci, które przeszły infekcję wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2.

ICZMP będzie pierwszym miejscem w Polsce prowadzącym takie badania. Zapisy zostały już uruchomione. 

Zgłaszać się można pod nr tel. 42 271 19 00.

Niezbędne jest skierowanie od lekarza rodzinnego / POZ do Poradni Kardiologicznej.

– Szacujemy, że dzieci to 2 do 4 proc. pacjentów, którzy przeszli infekcje – mówi prof. Maciej Banach, dyrektor ICZMP. – To nieduża populacja, jednak wystarczająca, aby orzec, czy przejście zakażenia koronawirusem, zarówno pełno jak i skąpo objawowe, daje odległe skutki jeśli chodzi o choroby serca i naczyń. Skłaniamy się także ku temu, by diagnostykę poszerzyć i badać również płuca i wskaźniki mian przeciwciał, żeby ocenić odległą odporność na zakażenie.

Badania będą wykonywane w ramach krótkoterminowej hospitalizacji. Jeśli rodzice nie wyrażą zgody na hospitalizację, wówczas diagnostyka będzie przeprowadzana w ramach poradni kardiologicznej.

Badania będą realizowane we współpracy z dr Michałem Chudzikiem z I Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Więcej informacji dostępnych na www.iczmp.edu.pl